Thesis: Contribuţii teoretice şi aplicative privind dinamica mecanismelor plane cu cuple superioare – Florian Ion Tiberiu-Petrescu

January 15, 2011

Thesis: Contribuţii teoretice şi aplicative privind dinamica mecanismelor plane cu cuple superioare – Florian Ion Tiberiu-Petrescu.

Tesionline.com
Choose one or more languages, then get the complete list or type a term to search for
English language French language Italian language German language Spanish language Romanian language
Languages: [All] [Clear]
Contribuţii teoretice şi aplicative privind dinamica mecanismelor plane cu cuple superioare
Share this page
Language: Romanian This thesis is written in Romanian
Contact the author
Author
Florian Ion Tiberiu-Petrescu, Universitatea “Politehnica”, Bucureşti, 2008
Would you like to translate this thesis/dissertation?
Documents
Tema tezei de doctorat este deosebit de importantă, utilă şi interesantă pentru că abordează o problematică complexă de mare actualitate privind dinamica mecanismelor plane cu came, tacheţi şi angrenaje cu roţi dinţate cu axe paralele. Cercetările s-au efectuat pe baza unei vaste bibliografii, care cuprinde cele mai reprezentative lucrări în acest domeniu.
Conţinutul tezei se ridică la cele mai mari exigenţe impuse unei lucrări de doctorat şi are un înalt nivel ştiinţific. Rezultatele obţinute au fost interpretate corect şi au fost valorificate prin publicarea mai multor lucrări ştiinţifice în străinătate şi în ţară, lucrări ce se bucură de aprecierea specialiştilor din construcţia de maşini.
Teza conţine foarte multe elemente de originalitate ca: rezolvarea ecuaţiei diferenţiale a mişcării, modelul dinamic de integrare, analiza dinamică a mecanismului clasic de distribuţie, dinamica mecanismelor de distribuţie cu tachet translant, respectiv balansier, cu rolă sau plat, calculul randamentului mecanic al cuplei tachet-camă printr-o metodă absolut originală, determinarea randamentului angrenajelor cu roţi dinţate cu axe paralele, randamentul instantaneu, randamentul mediu, calculul angrenajelor interioare, determinarea randamentului angrenajelor ţinând seama de gradul de acoperire, sinteza angrenajelor cu roţi dinţate cu axe paralele pe baza randamentului în funcţionare, etc.
Concluziile la care a ajuns autorul sunt foarte importante atât din punct de vedere teoretic cât şi practic; astfel a stabilit că: tachetul cu rolă permite o mărire a turaţiei motorului până la o valoare dublă faţă de modelul clasic (cu tachet plat), angrenajele cu roţi dinţate pot lucra la turaţii şi momente de torsiune ridicate cu randamente mecanice foarte mari, randamentul cel mai mare se întâlneşte la angrenajele interioare cu roata (inel) având dantură interioară conducătoare, iar la angrenajele cu dantură exterioară randamentul este mai mare când roata mare este conducătoare; cu cât unghiul normal de angrenare scade, creşte gradul de acoperire şi odată cu el şi randamentul angrenării; randamentul mai creşte şi odată cu numărul de dinţi ai roţii conducătoare, etc.
Prin problematica abordată, teza de doctorat a dl. ing. Florian Ion PETRESCU, sub conducerea ştiinţifică a prof. dr. ing. Păun ANTONESCU, se înscrie în contextul sistematizării şi perfecţionării sistemelor mecanice existente, prin crearea de noi mecanisme adaptate cerinţelor moderne, ceea ce implică structuri topologice tot mai complexe.
Scopul lucrării este de a construi modele noi teoretice şi aplicative în analiza şi sinteza dinamică a mecanismelor cu came şi roţi dinţate plane. Teza de doctorat este structurată în trei părţi: prima parte prezintă dinamica mecanismelor plane cu came, tacheţi şi supape, partea a doua prezintă dinamica mecanismelor plane formate din angrenaje cu roţi dinţate cu axe paralele, iar partea a treia conţine concluzii şi enumerarea contribuţiilor originale, cât şi anexe. Bibliografia este ataşată fiecărei părţi. 

Din prezentarea făcută se constată o multitudine de rezultate originale valoroase obţinute de dl. ing. Florian Ion PETRESCU.

Menţionăm câteva din aceste contribuţii:
Partea I-a:
1. Un model dinamic monomasic (cu un singur grad de libertate), translant, cu amortizare internă variabilă. Se determină amortizarea internă a sistemului şi ecuaţiile de mişcare.
2. Cinematica de precizie a mecanismelor de distribuţie, exemplificată pe mecanismul clasic cu camă rotativă şi tachet plat translant, bazată pe un model original de cinematică dinamică. Se determină exact randamentul mecanic, care nu are nici o legătură cu pierderile suplimentare prin frecare (se elimină astfel necesitatea determinării coeficientului de frecare).
3. Un model nou de distribuţie a forţelor şi vitezelor la tachetul translant cu rolă. Se demonstrează performanţele în raport cu modelele clasice.
4. O metodă nouă de determinare a forţelor şi vitezelor la mecanismul cu camă rotativă şi tachet balansier cu rolă. Determinarea randamentului mecanismului.
5. Metode aproximative şi de integrare directă a ecuaţiilor de mişcare.

Partea a II-a:
6. Model nou în dinamica mecanismelor plane formate din angrenaje cu roţi dinţate cu axe paralele.
7. Determinarea randamentului unui angrenaj cu roţi dinţate cu axe paralele pentru dinţii drepţi, în funcţie şi de gradul de acoperire al angrenajului.

All documents can be read in PDF format
Get Adobe Reader
Visa Mastercard PayPal
Academic area
Abstract

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: