Florian PETRESCU\\\’s Books Store.

 

http://floriansbooksstore.blogspot.com

 

THE DESIGN OF GEARINGS WITH HIGH EFFICIENCY

 

ISBN 978-1-4467-9054-0

THE DESIGN OF GEARINGS WITH HIGH EFFICIENCY

 

ISBN 978-1-4467-9054-0 Development and diversification of machines and mechanisms with applications in all areas of scientific research requires new systematization and improvement of existing mechanical systems by creating new mechanisms adapted to the modern requirements; the gearing mechanisms are found today everywhere: in the industry of machinery construction, in energy industry, in aeronautics and aerospace, in electronics& Electrical, in oil industry, in mechatronics and robotics, etc. In this context this book attempts to bring a contribution to science and technology applied in the kinematic and dynamic analysis and synthesis of mechanisms with gearings. The book presents an original method to determine the efficiency of the gearing; the originality of this method relies on the eliminated friction modulus. With the relations presented in this paper, one can synthesize the gear’s mechanisms; the best efficiency can be obtained with the internal gearing when the drive wheel 1 is the ring. Paperback, 32 pages $15.24 | or File Download, PDF Format $9.21


THE DESIGN OF GEARINGS WITH HIGH EFFICIENCY

File Download, PDF Format

. . . . .

This item has not been rated yet

List Price: €8.16
Price: €7.34
You Save: €0.82 ( 10% )
Download immediately
Development and diversification of machines and mechanisms with applications in all areas of scientific research requires new systematization and improvement of existing mechanical systems by creating new mechanisms adapted to the modern requirements; the gearing mechanisms are found today everywhere: in the industry of machinery construction, in energy industry, in aeronautics and aerospace, in electronics& Electrical, in oil industry, in mechatronics and robotics, etc. In this context this book attempts to bring a contribution to science and technology applied in the kinematic and dynamic analysis and synthesis of mechanisms with gearings. The book presents an original method to determine the efficiency of the gearing; the originality of this method relies on the eliminated friction modulus. With the relations presented in this paper, one can synthesize the gear’s mechanisms; the best efficiency can be obtained with the internal gearing when the drive wheel 1 is the ring.

Add to Cart

Also available as

 

 

Florian Ion PETRESCU\’s Books and Publications Spotlight.

 

http://www.lulu.com/spotlight/petrescuflorian

 

First Book:

http://static.lulu.com/product/file-download/the-design-of-gearings-with-high-efficiency/14701813/thumbnail/320

 

THE DESIGN OF GEARINGS WITH HIGH EFFICIENCY

Development and diversification of machines and mechanisms with applications in all areas of scientific research requires new systematization and improvement of existing mechanical systems by creating new mechanisms adapted to the modern requirements; the gearing mechanisms are found today everywhere: in the industry of machinery construction, in energy industry, in aeronautics and aerospace, in electronics& Electrical, in oil industry, in mechatronics and robotics, etc. In this context this book attempts to bring a contribution to science and technology applied in the kinematic and dynamic analysis and synthesis of mechanisms with gearings. The book presents an original method to determine the efficiency of the gearing; the originality of this method relies on the eliminated friction modulus. With the relations presented in this paper, one can synthesize the gear’s mechanisms; the best efficiency can be obtained with the internal gearing when the drive wheel 1 is the ring.

http://static.lulu.com/product/file-download/the-design-of-gearings-with-high-efficiency/14701813/thumbnail/320

 

 

 

 

 

Books

Print this page Email to a friend Share this

“SISTEME MECANICE MOBILE SERIALE ŞI PARALELE” – autori: Florian PETRESCU si Relly PETRESCU, de la Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Lucrarea reprezintă o viziune ştiinţifică, unitară, generală, cuprinzătoare şi echidistantă a principalelor probleme pe care le ridică sistemele mecanice, mobile, seriale şi paralele. Se face o prezentare generală, urmată de studiul geometro-cinematic separat, al structurilor seriale şi paralele. Se continuă cu o introducere în dinamica acestor sisteme. Structura sistemelor paralele este vizualizată pe scurt. La sistemele seriale se studiază atât cinematica directă cât şi cea indirectă, în vreme ce la sistemele paralele se urmăreşte numai cinematica indirectă (aceasta fiind mult mai utilă). Prezentarea metodelor de bază este strâns legată de calculul matricial, care este introdus pas cu pas pentru uşurarea înţelegerii fiecărei secvenţe.

Cartea este structurată în 14 capitole, care au avut ca bază de pornire cele 14 cursuri fundamentale pregătite pentru masteranzii de la disciplinele mecatronică, roboţi industriali, manipulatori, sudare automatizată, etc.

Lucrarea se adresează însă în egală măsură tuturor specialiştilor, şi viitorilor specialişti (studenţi) care lucrează în aceste domenii, sau au tangenţe cu aceste frumoase discipline: mecatronica, robotica, automatizarea proceselor. Ea poate fi un instrument preţios şi pentru proiectanţii (designerii) acestor sisteme, pentru cei care construiesc, achiziţionează, utilizează, sau întreţin sisteme mecanice mobile seriale sau paralele.

Pentru detalii apasati aici.

 

Welcome to AREC!!

Print this page Email to a friend Share this

Association of Romanian Engineers in Canada

AREC group

Let’s Make 2011 Our Best Year Yet!

We are giving Engineers from Romania opportunities to:

* network with their peers – get info on job openings

* engage in dialog with Romanian – Canadian VIPs

* learn about PEO licencing

* socialize with other engineers and professionals

* facilitate access to banking, insurance and software products at discounted fees/prices (group buying power)


AREC is committed to enhancing the reputation and standing of the engineers of Romanian origin in Canada.

DONATE.
Would you like to suppport / sponsor AREC?


Latest news Latest news Latest news

 

 

MASTER TMR

January 16, 2011

MASTER TMR.

Inscriere Master TMR

Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR (ARoTMM IFToMM) Splaiul Independentei 313, Cladirea Transporturi (Sala JC 102) Telefon: 021-4029632, e-mail: catedramecanismesiroboti@yahoo.com

ADMITERE

MASTER

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor

Specializarea 1: MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR MECANICE MOBILE

Durata studiilor: 1,5 ani/3 sem.,

Număr total de locuri: subvenţionate de la buget 20

Competenţe

Asimilarea noţiunilor fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţii tehnice şi medicale;

Dezvoltarea abilităţilor de calcul şi de modelare cinematică şi dinamică a unor sisteme biomorfe şi biomecanice cu aplicaţii tehnice şi medicale;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză experimentală a diverselor clase de mecanisme;

Insuşirea unor tehnici avansate de prelucrare a datelor experimentale specifice modelării şi simulării sistemelor biomorfe şi biomecanice.

Specializarea 2: CONSULTANTA IN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE

Durata studiilor: 1,5 ani/3 sem.,

Număr total de locuri: subvenţionate de la buget 20

Competenţe

Analiza şi evaluarea sistemelor mecanice; utilizarea tehnicilor avansate de modelare în proiectarea acestora;

Modelarea structurală, cinematică şi dinamică a sistemelor mecanice acţionate electric, hidraulic, pneumatic etc.;

Prelucrarea datelor experimentale;

Metode de abordare sistemică a cercetării şi proiectării sistemelor mecanice;

Promovarea iniţiativei private prin intermediul unor cabinete individuale de consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice.

UNIVERSITĂŢI PARTENERE:

· Technische Universitat Braunschweig-Germania

· Galway-Mayo Institute of Technology-Ireland

· Instituto Politecnico do Porto- Portugal

· Linkoping Universitet – Sweden

· University of Cassino – Italy

· University of Bilbao – Spain

Concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat şi studii academice se organizează într-o singură sesiune,

în perioada 14-18 septembrie


Perioada de înscriere este 01-11 septembrie, între orele 9:00 – 15:00,

la Catedra Teoria mecanismelor şi a roboţilor, Sala JC 102

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singura dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

Facilitati:

Taxa de înscriere la concurs este de 100 lei (RON)

Taxa de înmatriculare pentru candidaţii admişi este de 50 lei

Repartitia candidatilor pe cele doua specializari se face dupa prima opţiune a specializarii şi in ordinea descrescatoare a mediilor.

Candidatii admisi la master cu plată si care sunt deja angajati, pot beneficia, la cerere, de un regim preferential al comasarii unor activitati didactice.

Candidatii care frecventeaza cu regularitate cursurile de Master pot beneficia de locuri in camin

Candidatii admisi la master pot beneficia de burse de studiu pe durate de 3, 4, 6, 12 luni la universitatile partenere din Europa.

Actele necesare pentru înscriere:

0)Pentru înscriere, un dosar plic, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

1) – fisa de înscriere tip obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii, în care se va mentiona sub semnatura si raspundere proprie toate datele solicitate. În fisa de înscriere nu se admit modificari, adaugiri sau stersaturi;

2) – doua fotografii, tip buletin de identitate;

3) – diploma de bacalaureat, în original;

4) – diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, în original (candidatii din promotia 2009 pot fi înscrisi si pe baza adeverintei de absolvire, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);

5) – foaia matricola/suplimentul la diploma în copie, confirmata de secretariatul facultatii absolvite;

6) – certificatul de nastere în copie legalizata;

7) – adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

8) – certificatul de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);

9) – buletin/carte de identitate în copie;

10) – chitanta de plata a taxei de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii.

*) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toti candidatii vor fi înscrisi la concursul de admitere cu numele din certificatul de nastere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei si-au schimbat acest nume.

1. Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR (Sala JC 102) Telefon: 021-4029632, e-mail: catedramecanismesiroboti@yahoo.com

Lucrari

January 16, 2011

Lucrari.

 

SOS! Earth

The big travel slide-show

MAREA CALATORIE

Nicolae PETRESCU

January 16, 2011

Nicolae PETRESCU.

AIRCRAFT

TopOfBlogs http://www.wikio.com

Nicolae PETRESCU

Nicolae PETRESCU

 

Add to Technorati Favoritesblog search directoryBlogRankers.comTechnology, Traveling, Photos, Automotive, Aircraft, Cars, Vehicles, Trains, Boats, Yachts, Submarines, Catamarans, Hovercraftsblog directory Add to Technorati FavoritesRegistra il tuo sito nei motori di ricercaBest Free Domains Technorati Profile

“Cetatuia” of “Cetateni”, is a Church in the Romanian mountains, founded approximately at the year 1300, by “Negru Voda Basarab”, The Founder of Romania.

Technology

Avionics , GPS Sales Service and Installation

Avionics , GPS Sales Service and Installation

Helicopter Aviation

Helicopter Aviation

Aeronautics Learning Laboratory for Science Technology, and Research (ALLSTAR) Network

Aeronautics Learning Laboratory for Science Technology, and Research (ALLSTAR) Network

DLR – Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik – Home

DLR – Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik – Home

Aerospace Systems Design Laboratory – News & Events

Aerospace Systems Design Laboratory – News & Events

Ideal Aerosmith – The leader in Motion Simulation Rate Tables, Inertial Test Systems, and Missile Flight Simulation

Ideal Aerosmith – The leader in Motion Simulation Rate Tables, Inertial Test Systems, and Missile Flight Simulation

Airships: A Zeppelin History Site

Airships: A Zeppelin History Site

Ornithopter Zone Store

Ornithopter Zone Store

Survival Equipment, Survival Kits, Survival Gear – Best Glide Aviation Survival Equipment

Survival Equipment, Survival Kits, Survival Gear – Best Glide Aviation Survival Equipment

K8AIT Principles of Aeronautics – Advanced

K8AIT Principles of Aeronautics – Advanced

National Air Traffic Controllers Association

National Air Traffic Controllers Association

Air Safety – International Federation of Airworthiness (IFA)

Air Safety – International Federation of Airworthiness (IFA)

American Institute of Aeronautics and Astronautics – Home Page

American Institute of Aeronautics and Astronautics – Home Page

UTC – High technology for building & aerospace industries

UTC – High technology for building & aerospace industries

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

SteelMaster Aircraft and Personal Airplane Hangars

SteelMaster Aircraft and Personal Airplane Hangars

Breaking News and Analysis on Aviation Today

Breaking News and Analysis on Aviation Today

Resource Group Job Shop

Resource Group Job Shop

Visual AviationPro – Aircraft Maintenance Software by Decision Software – Home Page

Visual AviationPro – Aircraft Maintenance Software by Decision Software – Home Page

European Skytime

European Skytime

Becoming an A&P Mechanic | IA Authorization | American Airman NY

Becoming an A&P Mechanic | IA Authorization | American Airman NY

BAE SYSTEMS Regional Aircraft – Customer Portal

BAE SYSTEMS Regional Aircraft – Customer Portal

Silicon Designs, maker of single axis accelerometers, single axis accelerometer modules, and triaxial accelerometer modules

Silicon Designs, maker of single axis accelerometers, single axis accelerometer modules, and triaxial accelerometer modules

JET EDGE Waterjet Systems – Water Jet Cutting Machines, Surface Preparation

JET EDGE Waterjet Systems – Water Jet Cutting Machines, Surface Preparation

Marjet Hawaii ::: Private Air Service ::: Flight Service 24/7 ::: Serving All of the Airports in the Hawaiian Islands

Marjet Hawaii ::: Private Air Service ::: Flight Service 24/7 ::: Serving All of the Airports in the Hawaiian Islands

Aircraft Painting and Restoration

Aircraft Painting and Restoration

ATB| ATB Sections

ATB| ATB Sections

Charter An Aircraft Today!

Charter An Aircraft Today!

Gabriel Aircraft Card Models :: Passion for perfection. Second to none :: Enter the Wonderful World of Aircraft Card Models

Gabriel Aircraft Card Models :: Passion for perfection. Second to none :: Enter the Wonderful World of Aircraft Card Models

AIRCRAFT DESIGN

AIRCRAFT DESIGN

EAA – The Spirit of Aviation – Oshkosh, WI

EAA – The Spirit of Aviation – Oshkosh, WI

Aircraft Information – The Complete Aviation and Aircraft Reference by Aircraft.co.za

Aircraft Information – The Complete Aviation and Aircraft Reference by Aircraft.co.za

RAF – Aircraft

RAF – Aircraft

Pilot Supplies, Avionics, and Homebuilt Aircraft Parts from Aircraft Spruce and Specialty Co.

Pilot Supplies, Avionics, and Homebuilt Aircraft Parts from Aircraft Spruce and Specialty Co.

Global Aircraft — Aviation Homepage

Global Aircraft — Aviation Homepage

AOPA Online: Aircraft Owners and Pilots Association

AOPA Online: Aircraft Owners and Pilots Association

Diamond Aircraft

Diamond Aircraft

Home

Home

Aero Controls Inc. : : Welcome

Aero Controls Inc. : : Welcome

Garmin | Follow the leader

Garmin | Follow the leader

Home Page

Home Page

White Industries Aircraft Parts and Salvage

White Industries Aircraft Parts and Salvage

Home – Aero Instruments & Avionics, Inc.

Home – Aero Instruments & Avionics, Inc.

Archangel Systems, Inc. » Home

Archangel Systems, Inc. » Home

aerotex home

aerotex home

MIL STD 1553 ARINC 429 AFDX ARINC 664 Panavia Fibre-Channel IRIG-B | AIM – Online

MIL STD 1553 ARINC 429 AFDX ARINC 664 Panavia Fibre-Channel IRIG-B | AIM – Online

AirSport Avionics – Altitude Alerters/Transponder Monitors

AirSport Avionics – Altitude Alerters/Transponder Monitors

www.avionics.com – Avionics Library – Avionics Information Online

www.avionics.com – Avionics Library – Avionics Information Online

Aerospace Engineering – About Aerospace

Aerospace Engineering – About Aerospace

Approach Systems, Approach Plates, Aviation Moving Map Software

Approach Systems, Approach Plates, Aviation Moving Map Software

AMPOL Technologies LTD. – Home

AMPOL Technologies LTD. – Home

Avionics Sales, Parts and Installation – Avionics Authorized Service Center

Avionics Sales, Parts and Installation – Avionics Authorized Service Center

I-K Technologies – Flight & Engine Monitors

I-K Technologies – Flight & Engine Monitors

ProCal Laboratories, Inc.

ProCal Laboratories, Inc.

Mac Avionics, Inc.

Mac Avionics, Inc.

Economy 2-Way Distributors Inc.

Economy 2-Way Distributors Inc.

CMC Electronics Inc., Aviation, Custom Electronics, Marine, Land, Cockpit Systems Integration and Avionics Solutions.

CMC Electronics Inc., Aviation, Custom Electronics, Marine, Land, Cockpit Systems Integration and Avionics Solutions.

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

Eastern Avionics APG Guide to Avionics, Aviation Headsets and GPS

Eastern Avionics APG Guide to Avionics, Aviation Headsets and GPS

Chief Aircraft Inc – Aircraft Parts, Avionics, Instruments, Pilot Supplies, RC Models

Chief Aircraft Inc – Aircraft Parts, Avionics, Instruments, Pilot Supplies, RC Models

Bevan Rabell

Bevan Rabell

Southeast Aerospace

Southeast Aerospace

Capital Aircraft – Home

Capital Aircraft – Home

Aviation GPS WAAS Radar Altimeters and SELCAL by FreeFlight, formerly Trimble…

Aviation GPS WAAS Radar Altimeters and SELCAL by FreeFlight, formerly Trimble…

Aeroflex Corporation – Aeroflex

Aeroflex Corporation – Aeroflex

Berkshire Instrument – Home

Berkshire Instrument – Home

Welcome to S-TEC

Welcome to S-TEC

Sebastian Communication, Inc.

Sebastian Communication, Inc.

Avionics Homepage

Avionics Homepage

Monroy Aerospace Corporation

Monroy Aerospace Corporation

NARCO Avionics Home Page

NARCO Avionics Home Page

TGH”The Gyro House”

TGH”The Gyro House”

/// Panasonic Avionics Corporation – Elevate the Experience ///

/// Panasonic Avionics Corporation – Elevate the Experience ///

Malwin Electronics Corp…Aircraft Instrument Simulation Simulated Aircraft Instruments Quality Simulation for Commercial and Military Simulators and Trainers Repair, Overhaul, Modification of Simulated Aircr

Malwin Electronics Corp…Aircraft Instrument Simulation Simulated Aircraft Instruments Quality Simulation for Commercial and Military Simulators and Trainers Repair, Overhaul, Modification of Simulated Aircr

Thales Group, information systems serving Aerospace, Defence and Security markets

Thales Group, information systems serving Aerospace, Defence and Security markets

SNC – Sierra Nevada Corporation

SNC – Sierra Nevada Corporation

Delta Engineering – Specializing in FAA Certifications, Avionic Products and Avionic Product Installation

Delta Engineering – Specializing in FAA Certifications, Avionic Products and Avionic Product Installation

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

Sigma-Tek, Inc.

Sigma-Tek, Inc.

Pressure Technologies Avionics – Aircraft Instrument Overhaul, Repair and Service

Pressure Technologies Avionics – Aircraft Instrument Overhaul, Repair and Service

CM Computer. True Military VMEbus Systems

CM Computer. True Military VMEbus Systems

Sabritec | Engineered Interconnect System Solutions

Sabritec | Engineered Interconnect System Solutions

Welcome to Southern Avionics

Welcome to Southern Avionics

Welcome to Soundair Inc.

Welcome to Soundair Inc.

Ballard Technology – Avionics Databus Solutions – MIL-STD-1553, ARINC 429, AFDX, and other protocols

Ballard Technology – Avionics Databus Solutions – MIL-STD-1553, ARINC 429, AFDX, and other protocols

J.P. Instruments

J.P. Instruments

Innovative Solutions & Support

Innovative Solutions & Support

Kollsman, Inc.

Kollsman, Inc.

Excalibur – MIL STD 1553 interface boards, ARINC 429 data bus and other avionic equipment

Excalibur – MIL STD 1553 interface boards, ARINC 429 data bus and other avionic equipment

TechSAT GmbH :: AFDX, ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN, ARINC 615-3, ARINC 615A, ARINC 664, ARINC 665 – Avionics Test Systems, Databus Products, Data Loading Products

TechSAT GmbH :: AFDX, ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN, ARINC 615-3, ARINC 615A, ARINC 664, ARINC 665 – Avionics Test Systems, Databus Products, Data Loading Products

ECS – Electronic Cable Specialists

ECS – Electronic Cable Specialists

Tel Air Électronique – Le spécialiste en vente, réparation et installation de systèmes avioniques et accessoires

Tel Air Électronique – Le spécialiste en vente, réparation et installation de systèmes avioniques et accessoires

Micro Vortex Generators – Over 500 Models of Aircraft Certified

Micro Vortex Generators – Over 500 Models of Aircraft Certified

Aerospace Manufacturer | Hypernetics Ltd. | Aircraft Parts | Avionics

Aerospace Manufacturer | Hypernetics Ltd. | Aircraft Parts | Avionics

RADA Electronic Industries – Innovative Defense Electronics

RADA Electronic Industries – Innovative Defense Electronics

Providing precision filtration, restrictors, strainers, fuel filter, hydraulic filters, and high pressure filter

Providing precision filtration, restrictors, strainers, fuel filter, hydraulic filters, and high pressure filter

RTX Systems

RTX Systems

Rotary Actuators, Linear Actuator, Electronics, Motors, Sensors, Flight Controls, Built to Print

Rotary Actuators, Linear Actuator, Electronics, Motors, Sensors, Flight Controls, Built to Print

Glendale International Ltd: Suppliers of Avionics, Flight Data Recorders, Test Equipment from BF Goodrich, Fairchild, L3, ASI

Glendale International Ltd: Suppliers of Avionics, Flight Data Recorders, Test Equipment from BF Goodrich, Fairchild, L3, ASI

Securaplane Technologies, Inc

Securaplane Technologies, Inc

ASSC (Avionics Systems Standardisation Committee) – Standards and Guidance Support for the UK Military

ASSC (Avionics Systems Standardisation Committee) – Standards and Guidance Support for the UK Military

Bryan Wriston Aviation F.A.A. C.R.S.# R2FR683J Mobile Pitot / Static, Altimeter, and Transponder Certifications Dallas, Texas

Bryan Wriston Aviation F.A.A. C.R.S.# R2FR683J Mobile Pitot / Static, Altimeter, and Transponder Certifications Dallas, Texas

Anywhere Map – Aviation GPS & XM Weather

Anywhere Map – Aviation GPS & XM Weather

Aviation Classics, Ltd | Mig Alley USA

Aviation Classics, Ltd | Mig Alley USA

Discount Avionics, ELT Sales and Services, and Sales of the most compact Survival Kits.

Discount Avionics, ELT Sales and Services, and Sales of the most compact Survival Kits.

Navhouse Inertial Navigation System INS Repair & Overhaul for Commercial & Military Fleets

Navhouse Inertial Navigation System INS Repair & Overhaul for Commercial & Military Fleets

Aircraft Components Company

Aircraft Components Company

Steiner Aviation International, Inc.

Steiner Aviation International, Inc.

FlightMaster – Aviation GPS

FlightMaster – Aviation GPS

Welcome to airtaxinet – Online airtaxi reservations

Welcome to airtaxinet – Online airtaxi reservations

Airspeed Aviation – 1-800-335-1603

Airspeed Aviation – 1-800-335-1603

Boeing 737 Type Rating, Airbus A320 Type Rating, Boeing 757 Type Rating – Bond Aviation Services

Boeing 737 Type Rating, Airbus A320 Type Rating, Boeing 757 Type Rating – Bond Aviation Services

Continental Ltd. – Transportation and Logistics

Continental Ltd. – Transportation and Logistics

Dutch Aviation Group

Dutch Aviation Group

Jet Source – Your Complete Aviation Source

Jet Source – Your Complete Aviation Source

War Eagles Air Museum

War Eagles Air Museum

Jets ejecutivos, Aviones privados .MAYORAL AVIATION. Ambulancia aerea, Vuelos corporativos. Air ambulance, executive jets, private flights. Málaga Sevilla, Cordoba, Granada – España. Europa

Jets ejecutivos, Aviones privados .MAYORAL AVIATION. Ambulancia aerea, Vuelos corporativos. Air ambulance, executive jets, private flights. Málaga Sevilla, Cordoba, Granada – España. Europa

AIRAPPOINT

AIRAPPOINT

Welcome to Decatur Jet Center

Welcome to Decatur Jet Center

ionic or beam engines – Beam or ionic pulse engines for aircraft (ship)

ionic or beam engines – Beam or ionic pulse engines for aircraft (ship)

HQ AERO – Aviation Jobs & Employment Recruitment Services

HQ AERO – Aviation Jobs & Employment Recruitment Services

Flight Academy Sweden – Explore the world

Flight Academy Sweden – Explore the world

.:: Aviator Flight Center ::.

.:: Aviator Flight Center ::.

Aviacion.tv – Tu canal de aviación

Aviacion.tv – Tu canal de aviación

Physics Research – Home

Physics Research – Home

Private Jet, Air Charter, Aircrafts / Airplane, Business & Executive Helicopter Charter Rental Service – Private Jets Intl

Private Jet, Air Charter, Aircrafts / Airplane, Business & Executive Helicopter Charter Rental Service – Private Jets Intl

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Private Jets, Airplanes for sale, rc helicopters, Used Cessna 172, Piper aircraft sales, Military Helicopters

Private Jets, Airplanes for sale, rc helicopters, Used Cessna 172, Piper aircraft sales, Military Helicopters

Airlines Connection – Your aircraft charter connection

Airlines Connection – Your aircraft charter connection

New Aircraft (New ionic engines, or beam engines)

New Aircraft (New ionic engines, or beam engines)

Aircraft Charter, Air Charter, Private Jets, UK, Europe

Aircraft Charter, Air Charter, Private Jets, UK, Europe

AvStop » Number One Online Resource For General Aviation News

AvStop » Number One Online Resource For General Aviation News

Private Aircraft | Charter in South America | Air Charter Service

Private Aircraft | Charter in South America | Air Charter Service

AIRPARK – Airport Parking at Kennedy, LaGuardia, and Newark

AIRPARK – Airport Parking at Kennedy, LaGuardia, and Newark

Accelerated Instrument Flight Training – IFR Rating; FAA Certified Flight Instructor Ground School in Cessna, Piper and Cirrus

Accelerated Instrument Flight Training – IFR Rating; FAA Certified Flight Instructor Ground School in Cessna, Piper and Cirrus

Air Ambulance Services – Air Ambulance Worldwide

Air Ambulance Services – Air Ambulance Worldwide

Piper Aircraft, Inc.

Piper Aircraft, Inc.

About Aircraft-Based Monitoring – Texas Commission on Environmental Quality – www.tceq.state.tx.us

About Aircraft-Based Monitoring – Texas Commission on Environmental Quality – www.tceq.state.tx.us

Dynamics Technology

Dynamics Technology

Aircraft Tools

Aircraft Tools

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

FIVE STAR AVIATION

FIVE STAR AVIATION

Welcome to Flight 101

Welcome to Flight 101

Flickr: “airplane”

Flickr: “airplane”

Forces on an Airplane

Forces on an Airplane

Aviation Museums and Airplane Museum List of the United States,

Aviation Museums and Airplane Museum List of the United States,

Think or Thwim » How To Hide An Airplane Factory

Think or Thwim » How To Hide An Airplane Factory

Airplane Heal Thyself? Self-Repairing Aircraft Could Improve Air Safety | Autopia | Wired.com

Airplane Heal Thyself? Self-Repairing Aircraft Could Improve Air Safety | Autopia | Wired.com

Aerospace Technology

Aerospace Technology

Aircraft Today
January 16, 2011

January 16, 2011

January 16, 2011

Nicolae PETRESCU

January 16, 2011

Nicolae PETRESCU.

AIRCRAFT

TopOfBlogs http://www.wikio.com

Nicolae PETRESCU

Nicolae PETRESCU

 

Add to Technorati Favoritesblog search directoryBlogRankers.comTechnology, Traveling, Photos, Automotive, Aircraft, Cars, Vehicles, Trains, Boats, Yachts, Submarines, Catamarans, Hovercraftsblog directory Add to Technorati FavoritesRegistra il tuo sito nei motori di ricercaBest Free Domains Technorati Profile

“Cetatuia” of “Cetateni”, is a Church in the Romanian mountains, founded approximately at the year 1300, by “Negru Voda Basarab”, The Founder of Romania.

Technology

Avionics , GPS Sales Service and Installation

Avionics , GPS Sales Service and Installation

Helicopter Aviation

Helicopter Aviation

Aeronautics Learning Laboratory for Science Technology, and Research (ALLSTAR) Network

Aeronautics Learning Laboratory for Science Technology, and Research (ALLSTAR) Network

DLR – Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik – Home

DLR – Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik – Home

Aerospace Systems Design Laboratory – News & Events

Aerospace Systems Design Laboratory – News & Events

Ideal Aerosmith – The leader in Motion Simulation Rate Tables, Inertial Test Systems, and Missile Flight Simulation

Ideal Aerosmith – The leader in Motion Simulation Rate Tables, Inertial Test Systems, and Missile Flight Simulation

Airships: A Zeppelin History Site

Airships: A Zeppelin History Site

Ornithopter Zone Store

Ornithopter Zone Store

Survival Equipment, Survival Kits, Survival Gear – Best Glide Aviation Survival Equipment

Survival Equipment, Survival Kits, Survival Gear – Best Glide Aviation Survival Equipment

K8AIT Principles of Aeronautics – Advanced

K8AIT Principles of Aeronautics – Advanced

National Air Traffic Controllers Association

National Air Traffic Controllers Association

Air Safety – International Federation of Airworthiness (IFA)

Air Safety – International Federation of Airworthiness (IFA)

American Institute of Aeronautics and Astronautics – Home Page

American Institute of Aeronautics and Astronautics – Home Page

UTC – High technology for building & aerospace industries

UTC – High technology for building & aerospace industries

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

ACL Airshop – Acl airshop – your global one-stop shop for ulds and cargo control equipment

SteelMaster Aircraft and Personal Airplane Hangars

SteelMaster Aircraft and Personal Airplane Hangars

Breaking News and Analysis on Aviation Today

Breaking News and Analysis on Aviation Today

Resource Group Job Shop

Resource Group Job Shop

Visual AviationPro – Aircraft Maintenance Software by Decision Software – Home Page

Visual AviationPro – Aircraft Maintenance Software by Decision Software – Home Page

European Skytime

European Skytime

Becoming an A&P Mechanic | IA Authorization | American Airman NY

Becoming an A&P Mechanic | IA Authorization | American Airman NY

BAE SYSTEMS Regional Aircraft – Customer Portal

BAE SYSTEMS Regional Aircraft – Customer Portal

Silicon Designs, maker of single axis accelerometers, single axis accelerometer modules, and triaxial accelerometer modules

Silicon Designs, maker of single axis accelerometers, single axis accelerometer modules, and triaxial accelerometer modules

JET EDGE Waterjet Systems – Water Jet Cutting Machines, Surface Preparation

JET EDGE Waterjet Systems – Water Jet Cutting Machines, Surface Preparation

Marjet Hawaii ::: Private Air Service ::: Flight Service 24/7 ::: Serving All of the Airports in the Hawaiian Islands

Marjet Hawaii ::: Private Air Service ::: Flight Service 24/7 ::: Serving All of the Airports in the Hawaiian Islands

Aircraft Painting and Restoration

Aircraft Painting and Restoration

ATB| ATB Sections

ATB| ATB Sections

Charter An Aircraft Today!

Charter An Aircraft Today!

Gabriel Aircraft Card Models :: Passion for perfection. Second to none :: Enter the Wonderful World of Aircraft Card Models

Gabriel Aircraft Card Models :: Passion for perfection. Second to none :: Enter the Wonderful World of Aircraft Card Models

AIRCRAFT DESIGN

AIRCRAFT DESIGN

EAA – The Spirit of Aviation – Oshkosh, WI

EAA – The Spirit of Aviation – Oshkosh, WI

Aircraft Information – The Complete Aviation and Aircraft Reference by Aircraft.co.za

Aircraft Information – The Complete Aviation and Aircraft Reference by Aircraft.co.za

RAF – Aircraft

RAF – Aircraft

Pilot Supplies, Avionics, and Homebuilt Aircraft Parts from Aircraft Spruce and Specialty Co.

Pilot Supplies, Avionics, and Homebuilt Aircraft Parts from Aircraft Spruce and Specialty Co.

Global Aircraft — Aviation Homepage

Global Aircraft — Aviation Homepage

AOPA Online: Aircraft Owners and Pilots Association

AOPA Online: Aircraft Owners and Pilots Association

Diamond Aircraft

Diamond Aircraft

Home

Home

Aero Controls Inc. : : Welcome

Aero Controls Inc. : : Welcome

Garmin | Follow the leader

Garmin | Follow the leader

Home Page

Home Page

White Industries Aircraft Parts and Salvage

White Industries Aircraft Parts and Salvage

Home – Aero Instruments & Avionics, Inc.

Home – Aero Instruments & Avionics, Inc.

Archangel Systems, Inc. » Home

Archangel Systems, Inc. » Home

aerotex home

aerotex home

MIL STD 1553 ARINC 429 AFDX ARINC 664 Panavia Fibre-Channel IRIG-B | AIM – Online

MIL STD 1553 ARINC 429 AFDX ARINC 664 Panavia Fibre-Channel IRIG-B | AIM – Online

AirSport Avionics – Altitude Alerters/Transponder Monitors

AirSport Avionics – Altitude Alerters/Transponder Monitors

www.avionics.com – Avionics Library – Avionics Information Online

www.avionics.com – Avionics Library – Avionics Information Online

Aerospace Engineering – About Aerospace

Aerospace Engineering – About Aerospace

Approach Systems, Approach Plates, Aviation Moving Map Software

Approach Systems, Approach Plates, Aviation Moving Map Software

AMPOL Technologies LTD. – Home

AMPOL Technologies LTD. – Home

Avionics Sales, Parts and Installation – Avionics Authorized Service Center

Avionics Sales, Parts and Installation – Avionics Authorized Service Center

I-K Technologies – Flight & Engine Monitors

I-K Technologies – Flight & Engine Monitors

ProCal Laboratories, Inc.

ProCal Laboratories, Inc.

Mac Avionics, Inc.

Mac Avionics, Inc.

Economy 2-Way Distributors Inc.

Economy 2-Way Distributors Inc.

CMC Electronics Inc., Aviation, Custom Electronics, Marine, Land, Cockpit Systems Integration and Avionics Solutions.

CMC Electronics Inc., Aviation, Custom Electronics, Marine, Land, Cockpit Systems Integration and Avionics Solutions.

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

Eastern Avionics APG Guide to Avionics, Aviation Headsets and GPS

Eastern Avionics APG Guide to Avionics, Aviation Headsets and GPS

Chief Aircraft Inc – Aircraft Parts, Avionics, Instruments, Pilot Supplies, RC Models

Chief Aircraft Inc – Aircraft Parts, Avionics, Instruments, Pilot Supplies, RC Models

Bevan Rabell

Bevan Rabell

Southeast Aerospace

Southeast Aerospace

Capital Aircraft – Home

Capital Aircraft – Home

Aviation GPS WAAS Radar Altimeters and SELCAL by FreeFlight, formerly Trimble…

Aviation GPS WAAS Radar Altimeters and SELCAL by FreeFlight, formerly Trimble…

Aeroflex Corporation – Aeroflex

Aeroflex Corporation – Aeroflex

Berkshire Instrument – Home

Berkshire Instrument – Home

Welcome to S-TEC

Welcome to S-TEC

Sebastian Communication, Inc.

Sebastian Communication, Inc.

Avionics Homepage

Avionics Homepage

Monroy Aerospace Corporation

Monroy Aerospace Corporation

NARCO Avionics Home Page

NARCO Avionics Home Page

TGH”The Gyro House”

TGH”The Gyro House”

/// Panasonic Avionics Corporation – Elevate the Experience ///

/// Panasonic Avionics Corporation – Elevate the Experience ///

Malwin Electronics Corp…Aircraft Instrument Simulation Simulated Aircraft Instruments Quality Simulation for Commercial and Military Simulators and Trainers Repair, Overhaul, Modification of Simulated Aircr

Malwin Electronics Corp…Aircraft Instrument Simulation Simulated Aircraft Instruments Quality Simulation for Commercial and Military Simulators and Trainers Repair, Overhaul, Modification of Simulated Aircr

Thales Group, information systems serving Aerospace, Defence and Security markets

Thales Group, information systems serving Aerospace, Defence and Security markets

SNC – Sierra Nevada Corporation

SNC – Sierra Nevada Corporation

Delta Engineering – Specializing in FAA Certifications, Avionic Products and Avionic Product Installation

Delta Engineering – Specializing in FAA Certifications, Avionic Products and Avionic Product Installation

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

GPS, Avionics, Flight Instruments, Headsets, Pilot Supplies

Sigma-Tek, Inc.

Sigma-Tek, Inc.

Pressure Technologies Avionics – Aircraft Instrument Overhaul, Repair and Service

Pressure Technologies Avionics – Aircraft Instrument Overhaul, Repair and Service

CM Computer. True Military VMEbus Systems

CM Computer. True Military VMEbus Systems

Sabritec | Engineered Interconnect System Solutions

Sabritec | Engineered Interconnect System Solutions

Welcome to Southern Avionics

Welcome to Southern Avionics

Welcome to Soundair Inc.

Welcome to Soundair Inc.

Ballard Technology – Avionics Databus Solutions – MIL-STD-1553, ARINC 429, AFDX, and other protocols

Ballard Technology – Avionics Databus Solutions – MIL-STD-1553, ARINC 429, AFDX, and other protocols

J.P. Instruments

J.P. Instruments

Innovative Solutions & Support

Innovative Solutions & Support

Kollsman, Inc.

Kollsman, Inc.

Excalibur – MIL STD 1553 interface boards, ARINC 429 data bus and other avionic equipment

Excalibur – MIL STD 1553 interface boards, ARINC 429 data bus and other avionic equipment

TechSAT GmbH :: AFDX, ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN, ARINC 615-3, ARINC 615A, ARINC 664, ARINC 665 – Avionics Test Systems, Databus Products, Data Loading Products

TechSAT GmbH :: AFDX, ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN, ARINC 615-3, ARINC 615A, ARINC 664, ARINC 665 – Avionics Test Systems, Databus Products, Data Loading Products

ECS – Electronic Cable Specialists

ECS – Electronic Cable Specialists

Tel Air Électronique – Le spécialiste en vente, réparation et installation de systèmes avioniques et accessoires

Tel Air Électronique – Le spécialiste en vente, réparation et installation de systèmes avioniques et accessoires

Micro Vortex Generators – Over 500 Models of Aircraft Certified

Micro Vortex Generators – Over 500 Models of Aircraft Certified

Aerospace Manufacturer | Hypernetics Ltd. | Aircraft Parts | Avionics

Aerospace Manufacturer | Hypernetics Ltd. | Aircraft Parts | Avionics

RADA Electronic Industries – Innovative Defense Electronics

RADA Electronic Industries – Innovative Defense Electronics

Providing precision filtration, restrictors, strainers, fuel filter, hydraulic filters, and high pressure filter

Providing precision filtration, restrictors, strainers, fuel filter, hydraulic filters, and high pressure filter

RTX Systems

RTX Systems

Rotary Actuators, Linear Actuator, Electronics, Motors, Sensors, Flight Controls, Built to Print

Rotary Actuators, Linear Actuator, Electronics, Motors, Sensors, Flight Controls, Built to Print

Glendale International Ltd: Suppliers of Avionics, Flight Data Recorders, Test Equipment from BF Goodrich, Fairchild, L3, ASI

Glendale International Ltd: Suppliers of Avionics, Flight Data Recorders, Test Equipment from BF Goodrich, Fairchild, L3, ASI

Securaplane Technologies, Inc

Securaplane Technologies, Inc

ASSC (Avionics Systems Standardisation Committee) – Standards and Guidance Support for the UK Military

ASSC (Avionics Systems Standardisation Committee) – Standards and Guidance Support for the UK Military

Bryan Wriston Aviation F.A.A. C.R.S.# R2FR683J Mobile Pitot / Static, Altimeter, and Transponder Certifications Dallas, Texas

Bryan Wriston Aviation F.A.A. C.R.S.# R2FR683J Mobile Pitot / Static, Altimeter, and Transponder Certifications Dallas, Texas

Anywhere Map – Aviation GPS & XM Weather

Anywhere Map – Aviation GPS & XM Weather

Aviation Classics, Ltd | Mig Alley USA

Aviation Classics, Ltd | Mig Alley USA

Discount Avionics, ELT Sales and Services, and Sales of the most compact Survival Kits.

Discount Avionics, ELT Sales and Services, and Sales of the most compact Survival Kits.

Navhouse Inertial Navigation System INS Repair & Overhaul for Commercial & Military Fleets

Navhouse Inertial Navigation System INS Repair & Overhaul for Commercial & Military Fleets

Aircraft Components Company

Aircraft Components Company

Steiner Aviation International, Inc.

Steiner Aviation International, Inc.

FlightMaster – Aviation GPS

FlightMaster – Aviation GPS

Welcome to airtaxinet – Online airtaxi reservations

Welcome to airtaxinet – Online airtaxi reservations

Airspeed Aviation – 1-800-335-1603

Airspeed Aviation – 1-800-335-1603

Boeing 737 Type Rating, Airbus A320 Type Rating, Boeing 757 Type Rating – Bond Aviation Services

Boeing 737 Type Rating, Airbus A320 Type Rating, Boeing 757 Type Rating – Bond Aviation Services

Continental Ltd. – Transportation and Logistics

Continental Ltd. – Transportation and Logistics

Dutch Aviation Group

Dutch Aviation Group

Jet Source – Your Complete Aviation Source

Jet Source – Your Complete Aviation Source

War Eagles Air Museum

War Eagles Air Museum

Jets ejecutivos, Aviones privados .MAYORAL AVIATION. Ambulancia aerea, Vuelos corporativos. Air ambulance, executive jets, private flights. Málaga Sevilla, Cordoba, Granada – España. Europa

Jets ejecutivos, Aviones privados .MAYORAL AVIATION. Ambulancia aerea, Vuelos corporativos. Air ambulance, executive jets, private flights. Málaga Sevilla, Cordoba, Granada – España. Europa

AIRAPPOINT

AIRAPPOINT

Welcome to Decatur Jet Center

Welcome to Decatur Jet Center

ionic or beam engines – Beam or ionic pulse engines for aircraft (ship)

ionic or beam engines – Beam or ionic pulse engines for aircraft (ship)

HQ AERO – Aviation Jobs & Employment Recruitment Services

HQ AERO – Aviation Jobs & Employment Recruitment Services

Flight Academy Sweden – Explore the world

Flight Academy Sweden – Explore the world

.:: Aviator Flight Center ::.

.:: Aviator Flight Center ::.

Aviacion.tv – Tu canal de aviación

Aviacion.tv – Tu canal de aviación

Physics Research – Home

Physics Research – Home

Private Jet, Air Charter, Aircrafts / Airplane, Business & Executive Helicopter Charter Rental Service – Private Jets Intl

Private Jet, Air Charter, Aircrafts / Airplane, Business & Executive Helicopter Charter Rental Service – Private Jets Intl

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Private Jets, Airplanes for sale, rc helicopters, Used Cessna 172, Piper aircraft sales, Military Helicopters

Private Jets, Airplanes for sale, rc helicopters, Used Cessna 172, Piper aircraft sales, Military Helicopters

Airlines Connection – Your aircraft charter connection

Airlines Connection – Your aircraft charter connection

New Aircraft (New ionic engines, or beam engines)

New Aircraft (New ionic engines, or beam engines)

Aircraft Charter, Air Charter, Private Jets, UK, Europe

Aircraft Charter, Air Charter, Private Jets, UK, Europe

AvStop » Number One Online Resource For General Aviation News

AvStop » Number One Online Resource For General Aviation News

Private Aircraft | Charter in South America | Air Charter Service

Private Aircraft | Charter in South America | Air Charter Service

AIRPARK – Airport Parking at Kennedy, LaGuardia, and Newark

AIRPARK – Airport Parking at Kennedy, LaGuardia, and Newark

Accelerated Instrument Flight Training – IFR Rating; FAA Certified Flight Instructor Ground School in Cessna, Piper and Cirrus

Accelerated Instrument Flight Training – IFR Rating; FAA Certified Flight Instructor Ground School in Cessna, Piper and Cirrus

Air Ambulance Services – Air Ambulance Worldwide

Air Ambulance Services – Air Ambulance Worldwide

Piper Aircraft, Inc.

Piper Aircraft, Inc.

About Aircraft-Based Monitoring – Texas Commission on Environmental Quality – www.tceq.state.tx.us

About Aircraft-Based Monitoring – Texas Commission on Environmental Quality – www.tceq.state.tx.us

Dynamics Technology

Dynamics Technology

Aircraft Tools

Aircraft Tools

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

Elite Helicopter Services, helicopter flight lessons, helicopter flight training in Colorado

FIVE STAR AVIATION

FIVE STAR AVIATION

Welcome to Flight 101

Welcome to Flight 101

Flickr: “airplane”

Flickr: “airplane”

Forces on an Airplane

Forces on an Airplane

Aviation Museums and Airplane Museum List of the United States,

Aviation Museums and Airplane Museum List of the United States,

Think or Thwim » How To Hide An Airplane Factory

Think or Thwim » How To Hide An Airplane Factory

Airplane Heal Thyself? Self-Repairing Aircraft Could Improve Air Safety | Autopia | Wired.com

Airplane Heal Thyself? Self-Repairing Aircraft Could Improve Air Safety | Autopia | Wired.com

Aerospace Technology

Aerospace Technology